banner

วิสัยทัศน์ (Vision) : ผู้เรียนในจังหวัดอุดรธานีได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ระบบค้นหาที่นั่งสอบ การสอบครูผู้ช่วย ปี 2563

ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

การขึ้นบัญชีหรือยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 (กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ฯ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)

จดหมายข่าว ศธจ.อุดรธานี

ข่าวประกาศ จัดซื้อ – จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงิน จ้างถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัด

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

RSS ข่าววงการศึกษา

RSS ข่าว สป.(ส่วนกลาง)

RSS หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

สถิติผู้เข้าชม

ตอนนี้:3
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้:178
จำนวนคลิกวันนี้:558
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน:436
จำนวนคลิกเมื่อวาน1690
จำนวนผู้เข้าชมตลอดกาล:256021
จำนวนคลิกตลอดกาล:1652887
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม