รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 59 อัตรา โดยแยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 45 อัตรา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 14 อัตรา รับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี