ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2563

กศจ.อุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารดาวน์โหลด