รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

 

กศจ.อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 หากมีกรณีข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4229-2041 ต่อ 3 หรือโทร 08-6640-0601 ขอบคุณครับ