การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563  จำนวน 185 อัตรา โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมกลางโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ มีหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หากผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้รายงานตัวกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชลาลัย  มือถือ 089 279 0242  สำหรับกรณีย้าย/โอน ตามผลการสอบแข่งขัน/กรณีสละสิทธิ์/ใบรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอย้าย/ขอโอน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี www.udonpeo.go.th รายละเอียดอัตราว่างและกลุ่มวิชาฯ ที่เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครั้งที่ 2/2563 มีดังนี้

ที่ กลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก จำนวนผู้ขึ้นบัญชี(คงเหลือ) จำนวนอัตราเรียกบรรจุครั้งที่ 2 เรียกบรรจุลำดับที่ หมายเหตุ
1 คณิตศาสตร์ 91 51 8-58
2 ภาษาไทย 42 52 14-55 หมดบัญชี
3 ภาษาอังกฤษ 91 41 3-43
4 ปฐมวัย 5 35 4-8 หมดบัญชี
5 ประถมศึกษา 1 1 2 หมดบัญชี
6 ดนตรีสากล 2 5 2-3 หมดบัญชี
รวม 232 185 142