การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563  จำนวน 185 อัตรา โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมกลางโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ มีหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หากผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้รายงานตัวกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชลาลัย  มือถือ 089 279 0242  สำหรับกรณีย้าย/โอน ตามผลการสอบแข่งขัน/กรณีสละสิทธิ์/ใบรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอย้าย/ขอโอน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี www.udonpeo.go.th รายละเอียดอัตราว่างและกลุ่มวิชาฯ ที่เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครั้งที่ 2/2563 มีดังนี้

ที่กลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอกจำนวนผู้ขึ้นบัญชี(คงเหลือ)จำนวนอัตราเรียกบรรจุครั้งที่ 2เรียกบรรจุลำดับที่หมายเหตุ
1คณิตศาสตร์91518-58
2ภาษาไทย425214-55หมดบัญชี
3ภาษาอังกฤษ91413-43
4ปฐมวัย5354-8หมดบัญชี
5ประถมศึกษา112หมดบัญชี
6ดนตรีสากล252-3หมดบัญชี
รวม232185142