กำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 59

2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 46

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งกำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว