ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา ร่วมกำหนดจัดงานวันครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู เป็นการจัดวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  โดยสามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 6๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ”

 

ขอเชิญชมถ่ายทอดสดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตของครู กล้วยไม้เป็นพืชที่อยู่ในที่สูง ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ร่วงโรยง่ายเปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และอุทิศเพื่อการศึษาของชาติ

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่ www.ksp.or.th