ก.พ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564(ทุนฝึกอบรมภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564(ทุนฝึกอบรมภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) โดยฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรมออนไลน์ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จำนวน 10 ทุน หากประสงค์สมัคร ศึกษารายละเอียดที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/non-eng   และส่งสำเนาเอกสารการสมัครให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สมัครีต่อไป