การขึ้นบัญชีหรือยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 (กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งกำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
                 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นำส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้พร้อมข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตำแหน่งว่างทางไปรษณีย์ถึงผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลแล้ว
                 2. ให้ผู้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี คอพับ แขนยาว
                 3. กรณีไม่สามารถเดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ ขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4229-2041 ต่อ 3
                 4. ขอความร่วมมือให้ผู้สอบแข่งขันได้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ/แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)