การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หากผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้รายงานตัวกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชลาลัย มือถือ 089 279 0242 สำหรับกรณีย้าย/โอน ตามผลการสอบแข่งขัน/กรณีสละสิทธิ์/ใบรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอย้าย/ขอโอน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี www.udonpeo.go.th ดังมีรายละเอียดอัตราว่างและกลุ่มวิชาฯ ที่เรียกบรรจุและแต่งตั้ง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกบรรจุลำดับที่ 62 – 84

2. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เรียกบรรจุลำดับที่ 47 – 67

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นำส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้พร้อมข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตำแหน่งว่างทางไปรษณีย์ถึงผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลแล้ว
4. ให้ผู้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี คอพับ แขนยาว
5. กรณีไม่สามารถเดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ ขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4229-2041 ต่อ 3
6. ขอความร่วมมือให้ผู้สอบแข่งขันได้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ/แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)