พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงจัดประกวดวาดภาพ “มรดกโลกในมือเยาวชน”ชิงถ้วยพระราชทานฯ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี ภายในกรอบแนวคิด “มรดกโลกในมือเยาวชน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.64 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย.64 ผู้สนใจ กดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่