บทความจากศึกษานิเทศก์

Icon

คู่มือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 1.35 MB 8480 downloads

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย...
Icon

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 112.75 KB 22 downloads

โดยไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สวัสดีครับ........