ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดอุดรธานี

260 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านจั่น

อำเภอ เมืองอุดรธานี

จังหวัด อุดรธานี

41000

โทรศัพท์ 042 292 041

โทรสาร 042 292 041

email: udn.peo@sueksa.go.th