พระราชบัญญัติ

Icon

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 106.10 KB 205 downloads

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 220.28 KB 3 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 82.00 KB 951 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 68.78 KB 1810 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 68.89 KB 246 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 201.93 KB 9 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา...
Icon

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 67.97 KB 45 downloads

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน...
Icon

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 126.52 KB 133 downloads

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 222.07 KB 4 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...