นายสุวัฒน์ชัย แสนราช : ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล: นายสุวัฒน์ชัย แสนราช
ตำแหน่งปัจจุบัน : ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (อำนวยการระดับสูง)
เกิด: วันที่ 28 พฤษภาคม 2506
ตำแหน่งปัจจุบัน:
2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง สปอ.ป่าติ้ว สปจ.ยโสธร
2537 อาจารย์ 2 รร.บ้านโสกกาว สปอ.บรบือ สปจ.มหาสารคาม
2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
2549 รองผู้อำนวยการ สพท. ขอนแก่น เขต 5
2552 รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่นเขต 1
2560 รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
2562 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2562 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
2563 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (อำนวยการระดับสูง)
ประวัติการศึกษา:
ป.5
รร.บ้านนาดี จ.อุดรธานี
ป.7 รร.ศรีสวัสดิ์วิทยา จ.มหาสารคาม
ม.ศ.5 รร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
ปกศ.สูง (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ปริญญาตรี (กศ.บ.ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ปริญญาโท (กศ.ม. ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์: 061-4213917