ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 260 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
41000
โทรศัพท์ 042 292 041
โทรสาร 042 292 042
email : udon.info@sueksa.go.th